Archive for the ‘Optredens 2018’ Category

Herdenking op het Grote Kerkhof in Deventer 4 mei 2018

 

Na een uitgebreide rustpauze op het Mc complex Bathmen, waar we zoals elk jaar weer een heerlijke loempia hadden genuttigd, werd weer koers gezet naar Deventer. Onze Franse muzikale vriend Age hebben we even een app met een foto gestuurd van de loempia die hij weer mis liep.

De auto’s hebben we op de Worp geparkeerd, en vandaar met het pontje over, waar we spontaan ook nog even op de pont een nummer hebben gespeeld, dit tot vermaak van het aanwezige publiek, zowel op de boot als wel ook bij het IJsselhotel.

Eenmaal weer voet op vaste wal te hebben gezet togen we weer in slagorde onder tromgeroffel van de snaredrum in gelid naar het stadhuis, ook bij de vele uitspanningen zat het publiek weer te kijken van wat gebeurt hier.

De herdenking werd anders ingevuld dan vorig jaar maar werd door het publiek zeer gewaardeerd, onze rol was weer duidelijk, het geluid van onze instrumenten was ook weer niet te missen, en het toegestroomde publiek kon deze herdenking dan ook erg waarderen.

De samenwerking tussen ons en de gezamenlijke orkesten/koren was ook weer goed strak georganiseerd. Bij ons laatste nummer werd er door het koor spontaan meegezongen bij het nummer Abide, een mooie afsluiting van wat een mooie maar vermoeiende dag was.

 

Herdenking op de Algemene Begraafplaats Deventer 4 mei 2018

In de middag van 4 mei hebben we een saluut gebracht aan het graf van Jeannie Oltlammers. Al vele jaren was ze een fervente aanhanger van onze groep, en was erg trots op “haar pipers”. We hadden, en houden dan ook een speciaal plekje voor haar in onze groep.

Iets verderop hebben we gespeeld bij de graven van de geallieerde vliegers, en daarna bij de graven van de verzetsstrijders van de Twentol fabriek.

Ook op de algemene begraafplaats liep publiek die het erg mooi vonden wat we deden en waarom we daar stonden.

Herdenking op Canadian War Cemetery 4 mei 2018 Holten

Op 4 mei was het prachtig weer op de Canadian War Cemetery in Holten. Er waren weer een paar Canadese veteranen overgekomen die ook aanwezig waren bij de herdenking, zij waren vergezeld van familie.

Op een zon overgoten ereveld werd er weer een mooie herdenking gehouden, die zelfs de het NOS journaal van die dag bereikte. Ons aandeel was niet zo groot, maar wel indrukwekkend lieten velen weten.

De opkomst met de colourparty, het lament dat door Peter werd gespeeld, de opvulling met muziek, in afwachting van het vliegtuig, was klein maar fijn.

Ook de flypast van de Russische  YAK (een jager) werd als hoogtepunt gezien, er werd verwacht dat hij 2 maal over zou komen vliegen, jammer genoeg bleek het toch maar éénmaal te zijn, wel kwam hij op boomtop hoogte overvliegen wat toch wel een aparte ervaring is als men hem aan ziet komen.

We gaan voor een grotere rol volgend jaar in samenspel met de Holtense muziek vereniging.

Herdenking Twentol Drama 26 April 2018

 

De leden van het Highland Regiment Pipes & Drums zagen bij aankomst bij het Twentol Monument dat de vlaggen niet waren geplaatst en dit vonden de leden toch wel erg slordig. Hoe zou dit over komen bij de aanwezigen en de kinderen. We staan hier niet zomaar, maar om te herdenken en bij stil te staan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Ieder jaar staan we hier om ons eraan te herinneren dat er in de nadagen van de 2e wereldoorlog hier verzetsstrijders zijn gefusilleerd, met een verhaal erachter. Daar mag dan best een beetje aandacht voor zijn, door de pers, door de gemeente Deventer maar ook door de bewoners van Deventer. 

Er was één veteraan, 2 fotografen, en een paar leden van het 4 mei comité, daar voelden de kinderen die het Monument hebben geadopteerd zich wel een beetje in de kou gezet. 

Vrijheid is toch niet vanzelfsprekend?

Hoe anders kan het gaan in Zutphen waar The Highland Regiment Pipes & Drums nu ook elk jaar meewerken aan de herdenking van de kinderen daar op de IJsselkade, veel publiek, veel kinderen, bouwwerkzaamheden die stil worden gelegd, veel sprekers, nabestaanden en ook veel aandacht van de pers, publiek, zodat ook de kinderen het idee krijgen van ‘we staan hier niet alleen”.

Wij roepen de gemeente en de bewoners op om hiermee aan de slag te gaan, en er wat mee te doen. Neem een voorbeeld aan de kinderen, die komen wel en staan elk jaar stil bij het monument.

Daar kunnen veel Deventernaren en de Gemeente een voorbeeld aan nemen.

Foto’s

Martin van de Vrugt

 

Herdenking Operatie Cannonshot Wilp 15 April 2018

 

Op Zondag 15 April 2018 togen de leden van The Highland Regiment Pipes & Drums naar Wilp voor de jaarlijkse herdenking van Operatie Cannonshot,

Daar was de oversteek van de Canadese troepen in April 1945 bij Wilp,  over de rivier de IJssel om centraal Nederland te bevrijden.

Getooid in het tweede wereld oorlog uniform van onze club werd bij het monument “De Steen” aan de Marstraat waar de eerste verkenners overstaken stilgestaan bij dit feit.

Door de groep werden enige hymnes ten gehore gebracht en werden de volksliederen gespeeld van Canada en Nederland.

Nadien werden we weer vervoerd door de Groene Soos, die wederom present waren met vele authentieke voertuigen uit de tweede wereldoorlog.

Onderaan de dijk bij Wilp werd opgesteld, en door de groep al spelende “Wilp begroet” door het geluid van de doedelzakken.

Ook werd er nog een krans gelegd bij de plaquette die aan de kerk bevestigd is, daarna marcheerden we al spelende naar dorpshuis De Pompe. Daar stond de lunch klaar, die voorzien was van lekkere broodjes.

Albert (een bandlid) die hersteld van een operatie, werd door ons voorzien van een duim omhoog filmpje die Erwin maakte op zijn ‘smartphone” hopende op spoedig herstel.

Met alweer een uitnodiging voor volgend jaar in de sporran, keerden we huiswaarts na een geslaagd optreden bij mooi weer.

 

Foto’s:

Hiekje van Laarhoven, Maurice Utermark & Peter Ten Dijke

 

 

 

Veteranen dag in Goor 7 april 2018

 

Als je bij prachtig weer mag spelen in het bijzijn van de Minister van Defensie, die dan ook nog belangstelling heeft voor onze groep en belangstellend naar de uitleg van Albert luisterde, nou dan kan onze dag niet meer stuk. 

Het was weer goed vertoeven in Goor tijdens de jaarlijkse Veteranen dag, prachtig weer, veel belangstelling van het aanwezige publiek, een mooie static show, een echte mobiel veldkeuken met broodjes worst die gretig aftrek vonden, en dan als slot ook nog een ‘blauwe hap” voor de genodigden en onze groep. Dan heb je zo’n gevoel van: dit komt niet elke keer voor, maar wel in Goor, het was die dag weer uitmuntend verzorgd.

Van optredens naast en voor het gemeentehuis tot de muzikale medewerking tijdens de besloten plechtigheid in het gemeentehuis voor de veteranen. Wij en vele anderen hebben weer genoten van een mooi optreden, en zelfs de minister weet nu: ook voor bruiloften en partijen zijn we te porren.

 

Herdenking slachtoffers IJsselkade Zutphen 29 maart 2018

Op Donderdag 29 maart toog Gerrit naar de Zutphense basisschool De Bongerd voor de jaarlijkse herdenking op de IJsselkade. Na te hebben ingespeeld onder toeziend oog van de een aantal leerlingen vertrok groep 8 in een lange lint dwars door de stad naar het monument gelegen aan de IJssel.

Ruim vijftig leerlingen van de Zutphense basisschool De Bongerd waren aanwezig tijdens de herdenking. Een aantal leerlingen uit groep 8 lazen gedichten voor. Na de traditionele 2 minuten stilte werd er door de trompettist het Wilhelmus gespeeld. Er werden kransen gelegd door de families Boxart, Van Veelen en Heemstra en burgemeester Annemieke Vermeulen deed dit namens de Gemeente Zutphen, maar ook de kinderen legden bloemen neer bij het monument. Tijdens de kranslegging werd er door de doedelzakspeler (Gerrit) enkele hymnes gespeeld wat emotionele reacties opleverde bij het aanwezige publiek.

Na de herdenking was er weer een lint van kinderen die zich weer richting school zette, want er kwamen nog “gewone lessen.

Foto: Gerard Kiezebrink

Onthulling van een plaquette in Enschede

 

Op 21 Januari reden we dit keer eens naar Enschede, waar we werden gevraagd om mee te werken aan de onthulling van een plaquette in het muziekcentrum van Enschede.

Op de plek waar het muziekcentrum nu staat is in de 2e Wereldoorlog een lancaster bommenwerper neergestort die gelukkig voor de bewoners van Enschede niet met zijn lading is ontploft.

De onthulling vond plaats in het theater in de Arke zaal, bijgewoond door een delegatie van de Britse en Australische ambassades, en verdere uitgenodigden. De erewacht, de Colourparty van Het British Legion, een trompettist en wij als groep verleenden onze medewerking hier aan om er een eervolle ceremonie van te maken.

Het begin van de ceremonie begon met het geluid en de opkomst van onze groep en aan het eind waren het weer de doedelzakklanken die het eind aankondigden van het geheel. Al met al een mooi optreden.

Er werden ook weer wat contacten gelegd, die misschien wel leiden tot een optreden op de Oosterbegraafplaats in april met de herdenking van de geallieerde gevallenen die daar begraven liggen.

Na vele complimenten konden we weer terug kijken op een eervol en geslaagd optreden. 

Fotograaf:

Henk Stokreef