Herdenking Twentol Drama 25 april 2013Commemoration Twentol Drama 25 april 2013

 

Ook dit jaar waren wij op verzoek van de Basisschool Rivierenwijk aanwezig bij de herdenking van het Twentol Drama.

Voorafgaand aan de herdenking waren wij op school aanwezig voor een  “muziekles”  in groep 8, die daarna de krans en bloemen zouden gaan leggen.

Er werd van alles gevraagd over de kleding en over de instrumenten, er werden ook serieuze vragen gesteld.

Nadat alle vragen waren beantwoord mocht Meester Bart ook nog proberen om op de doedelzak te spelen.

Want er was een vraag gesteld of je moe werd van het blazen, Meester Bart kon beamen dat je echt wel moe wordt van het blazen.

Vanaf de school ging het in een stoet naar het Twentol Monument, de band voorop en de kinderen erachteraan.

Bij het monument droegen enkele kinderen gedichten voor en tijdens het spelen van een lament werden er  kransen en bloemen gelegd.

Enkele aanwezigen en wethouders legden ook bloemen,  zij bedankten de kinderen van de Basisschool Rivierenwijk en The Highland Regiment Pipes & Drums voor de bijdrage aan de herdenking.

 

 

Of kijk op Youtube:

http://youtu.be/X6-zcEoIiiw

 

 

Foto’s en Video: Martin van de Vrugt

 

This year again, we attended the commemoration of the Twentol Drama, at request of the “Basisschool Rivierenwijk”

Prior to the memorial service were we present at school for a “music lesson” in Group 8, who subsequently would start laying the wreath and flowers.

We answered at lot of questions about the clothing and on the instruments, but there were also questions asked about WWII.

After all the questions were answered, Master Bart also gave it a try to play on the bagpipes.

This was, because there was a question whether you would get tired of blowing, Master Bart could agree that you really get tired of blowing.

From the school all went in a procession to the Twentol Monument, the children marching behind the band.

At the monument some children cited poems.
Whilst the band played a lament wreaths and flowers were laid.

Some attendees and aldermen also laid flowers, they thanked the children of the “Basisschool Rivierenwijk” and The Highland Regiment Pipes & Drums for the contribution to the commemoration.

 

Or watch on Youtube:

http://youtu.be/X6-zcEoIiiw

Photographs and Video: Martin van de Vrugt