Posts Tagged ‘Zutphen’

Herdenking slachtoffers IJsselkade Zutphen 29 maart 2019

Op uitnodiging van de De Bongerd school uit Zutphen werkten we weer mee aan de jaarlijkse schoolherdenking van de gefusilleerde verzetsmensen in  
maart 1945.

Op school werden de instrumenten gestemd, wat al weer nieuwsgierigheid  opriep bij vele kinderen. Want je hoort niet elke dag doedelzakken in je school, waar of niet.

Tegen tien uur gingen we de kinderen voor in een lange stoet naar de IJsselkade alwaar de belangstellenden en nabestaanden al op de kinderen stonden en zaten te wachten.

Zoals elk jaar was het geheel weer goed geregeld met geluid en verdere zaken die daar voor geregeld dienen te worden.

De nabestaanden konden zitten als men dat wilde, zelfs uit het buitenland waren familieleden van de gefusilleerde verzetsstrijders overgekomen.

Er werden weer toespraken gehouden en kransen gelegd, door de burgemeester en de families die hun dierbaren hier herdachten.

Onder de tonen van een bugel (die de last post blies) en de doedelzakken werd de herdenking op vele momenten ondersteund met de muzikale klanken.

In een lange sliert verlieten de kinderen na de plechtigheid weer (vooraf gegaan door onze groep) om terug te keren naar de school.

Op school werden nog vele vragen aan ons gesteld, over ons uniform, de kleding, en het instrument door de leerlingen uit groep 2. Zij zitten volgend in een hogere groep en mogen dan ook mee gaan naar de herdenking. Het is mooi om te zien dat de interesse voor muziek in al zijn facetten nu al aanwezig is.

Een prachtige dag, en een prachtig optreden, iets waar we elk jaar naar 
uitkijken.

 

Herdenking slachtoffers IJsselkade Zutphen 29 maart 2018

Op Donderdag 29 maart toog Gerrit naar de Zutphense basisschool De Bongerd voor de jaarlijkse herdenking op de IJsselkade. Na te hebben ingespeeld onder toeziend oog van de een aantal leerlingen vertrok groep 8 in een lange lint dwars door de stad naar het monument gelegen aan de IJssel.

Ruim vijftig leerlingen van de Zutphense basisschool De Bongerd waren aanwezig tijdens de herdenking. Een aantal leerlingen uit groep 8 lazen gedichten voor. Na de traditionele 2 minuten stilte werd er door de trompettist het Wilhelmus gespeeld. Er werden kransen gelegd door de families Boxart, Van Veelen en Heemstra en burgemeester Annemieke Vermeulen deed dit namens de Gemeente Zutphen, maar ook de kinderen legden bloemen neer bij het monument. Tijdens de kranslegging werd er door de doedelzakspeler (Gerrit) enkele hymnes gespeeld wat emotionele reacties opleverde bij het aanwezige publiek.

Na de herdenking was er weer een lint van kinderen die zich weer richting school zette, want er kwamen nog “gewone lessen.

Foto: Gerard Kiezebrink